Projekta Apraksts

Klients:   SIA «LNK Industries»
Vieta:   Rīga, Paula valdena iela 3/7
Platība: ~3,400 m2
Pabeigšanas gads:   2015

Mūsu uzņēmums veica iekšējas rekonstrukcijas darbus Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskajā bibliotēkā. Mūsu uzdevums bija izveidot daudzlīmeņu griestus, ģipškartona konstrukcijas un beidzamajā posmā, visu telpu apdare.

Izaicinājumi un Risinājumi

Pirms darba uzsākšanas bija rūpīgi izlīdzinātas sienas un griesti. Tika izmantots kvalitatīvs un pārbaudīts apmetums.

Mēs izstrādājām projektu, kuru pasūtītāji pilnība apstiprināja. Pēc tam, speciālisti sastādīja precīzu ģipškartona konstrukciju rasējumu, specializētajā programmā. Iegūtie dati tika pārnesti uz darba virsmu.

Tālāk pa iezīmētām līnijam tika uzstādītas metāla sliedes. Vietās, kuras tika pakļautas lielai slodzei (durvju spraugas, logi) tika izmantotas koka sijas.

Uz gatavām sliedēm un sijām, strādnieki uzstadīja ģipskartona plāksnes. Visas spraugas tika aizlīmētas ar pastiprinošo lentu un aizšpaktelētas. Nobeiguma posmā – beidzamā telpu apdare. Visas virsmas sagatavotas, un pēc tam pārklātas ar izturīgu krāsas prklājumu. Pēc dizaina projekta dažās vietās tika uzliktas flīzes.

Pateicoties mūsu komandas augstajai kvalifikācijai un lielai darba pieredzei visi darbi tika izpildīti kvalitatīvi un termiņā.