Projekta Apraksts

Klients:   Senior Riga SIA
Vieta: Babīte, Lapsas, Briežu 3
Platība: 280 m2
Darbu norise:: 2017.gada Augusts-Decembris.

Mūsu uzdevums bija projektēt un uzbūvēt gatavu ekspluatācijai, mūsdienu prasībām atbilstošu pansionātu cienījama vecuma cilvēkiem. Visi ēkas elementi tika saskaņoti ar organizāciju Apeirons. Projekta radīšanas laikā īpaša uzmanība tika vērsta uz vecāka gadu gājuma cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Mūsu pienākumos ietilpa ne tikai ēkas celtniecība un apdare, bet arī inženiertehnisko komunikāciju uzstādīšana un visērtāko apstākļu radīšana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Izaicinājumi un Risinājumi

Kas bija izdarīts:

  • Pirms projekta radīšanas uzsākšanas, mūsu komanda rūpīgi izpētīja organizācija Apeirons normu prasības un rekomendācijas. Komfortablākai dzīvošanai cilvēkiem ar kustību traucējumiem, visā ēkā tika likvidēti sliekšņi un citi šķēršļi, kas varētu traucēt pārvietošanos ratiņkrēslā. Labierīcību telpās uzstādīti atbalsti un speciālie stiprinājumi. Vājredzīgu cilvēku ērtībām tika veikta elementu marķēšana un piktogrāfija. Dokumentācijas izstrādes procesa laikā mēs saņēmām un ņēmām vērā dažādus norādījumus no Apeirons un citām saistītām organizācijām.
  • Pēc projekta galējās saskaņošanas un apstiprināšanas Labklājības ministrijā, Veselībā inspekcijā, Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, mēs uzsākām būvdarbus. Mēs paveicām pilnu sagatavošanas, būvniecības un apdares darbu ciklu. Kā arī mēs veicām visu inženiertehnisko komunikāciju uzstādīšanu un pieslēgšanu. Svarīgs būvniecības kritērijs bija drošība un pieejama vide.
  • Atsevišķi vērts minēt, ka mūsu kompānija pašrocīgi izgatavoja speciālus trenažierus, paredzētus cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī dobes “bez muguras sāpēm”. Dobe atrodas uz paaugstināta no zemes līmeņa, pie tās var piekļūt arī ratiņkrēslā, kā piebraucot pie galda. Visu trenažieru ierīkošanas nolūkos tika uzbūvēts laukums, kurā mēs uzstādījām: trenažieri pirkstiem, kājām, locītavām un smadzeņu darbības aktivitātei.