Projekta Apraksts

Klients:   SIA “Imanta Retail Park”
Vieta:   Riga, Kurzemes prospekts 3a
Platība: 20,000 m2.

2016 gadā, laika periodā no Maija līdz Jūlijam mūsu uzņēmums nodarbojās ar industriālās ēkas remontu, kā arī kanalizācijas pārvietošanu Kurzemes prospektā 3, Rīgā, blakus TC PRISMA. Lielākam ērtumam process tika sadalīts trīs etapos: kanalizācija, būvgružu izvešana, rūpnieciskās ēkas remonts.

1. posms – kanalizācija. Izpildes laiks – divi mēneši. Mūsu uzdevums bija attīrīt centrālos tīklus un pārnest jau esošās trubas, no teritorijas, kur notika tirdzniecības centra DEPO būvdarbi. Sākotnēji mūsu inženieri izstrādāja detalizētu darba plānu, saskaņoja to ar pasūtītāju un pilsētas dienestiem, pēc kuriem sekoja darba gaitas uzsākšana. Vispirms mēs izmantojām spēcīgu kombinēto vakumsūkņa mašīnu, lai izvilktu piesārņojumu no akām un caurulēm. Atlikušās nogulsnes tika likvidētas mehāniski, papildus izmantojot ķīmiskas vielas. Kanalizācijas trubu pārcelšanai tika īstenota esošo tīklu tamponāža un daļēja trubu demontāža. Mēs uzstādījām jaunas skatu lūkas un spēcīgus fēču sūkņus. Sistēma atrodas vairāk
kā 5m dziļumā, tādēļ, ērtību un drošības labad, būvdarbu laikā tika uzstādītas balsta sienas. Pēc
cauruļu un sūkņa uzstādīšanas procesa beigām, palīgbūves tika demontētas un grāvji aizpildīti ar
zemi.

2.posms – būvgružu izvešana. Izpildes laiks – viens mēnesis. Bija nepieciešams izvest būvgružus no 3-7 stāva administratīvās ēkas telpām blakus TC PRISMA. Darbu apmērs bija ārkārtīgi liels atvēlētajam viena mēneša laikam, un tam par iemeslu, darbinieki un tehnika strādāja ārpus normatīva darba laika. Kā arī, visas darbības bija nepieciešams saskaņot ar TC PRISMA vadību. Telpās atradās ķieģeļu atlūzas, apmetuma un cementa atliekas. Pirmām kārtām strādnieki demontēja atlikušās sienas un pārējās konstrukcijas, pēc tam sekoja mazo atkritumu ievietošana maisos, un lielo atlūzu rūpīga iznešana uz ielas. Pabeidzot telpu attīrīšanu no būvgružiem, tika pievestas automašīnas ar konteineriem, un visi atkritumi tika nogādāti uz tam speciāli paredzētu blakus teritoriju. Vēlāk tie tika izvesti ar trešās puses organizācijas palīdzību, utilizācijas nolūkos.

Neskatoties uz stingrajiem termiņiem un ātro tempu, darbi tikai paveikti visaugstākajā līmenī. Tika veikti īpaši piesardzības pasākumi, lai novērstu putekļu izplatīšanos blakus esošajās teritorijās. Neskatoties uz neregulāru darba grafiku, trokšņainie procesi tika veikti stingri balstoties uz atvēlēto pieļaujamo laiku.

3.posms – rūpnieciskās ēkas remonts. Izpildes termiņš – viens mēnesis. Mums tika dots uzdevums sagatavot bijušās radiotehnikas rūpnīcas telpas remonta un celtniecības darbiem. Objekta lielā izmēra dēļ, remonta darbi tika sadalīti vairākās daļās. Mūsu kompānija piedalījās pirmajā – sagatavošanas daļā. Darbs noritēja rūpnīcas administratīvajā ēkā. Mūsu uzdevums – noņemt no sienām esošo apmetumu.

Sākotnēji mūsu speciālisti veica visas teritorijas apskati, sastādīja darba plānu un noteica iespējami problemātiskās zonas. Tika atzīmēts, ka darbu norisei traucē celtniecības gružu esošais lielais daudzums. Mēs pieņēmām lēmumu gružus savākt, iepakot maisos un izkraut tos remontdarbu materiālu pārpalikumiem paredzētajā blakus teritorijā. To kopējais daudzums sastādīja 8 konteinerus, vai 60 м3.

Pēc tam tika uzsākta vecā apmetuma demontāža. Visu apstrādājamo sienu kopējā platība sastādīja apmēram 1351 м 2 . Pateicoties saliedētai komandai un profesionālam aprīkojumam, darbs tika paveikts ļoti īsā laikā. Beidzamais etaps – visu apmetuma gružu savākšana un iepakošana maisos. Vēlāk visus atkritumus sakrāva konteineros un novietoja tam paredzētajā teritorijā.

4.posms – elektriskā kabeļa ierīkošana. ELT ierīkošana: uzdevumā ietvaros veikta galveno elektrisko maģistrāle pārlikšana 180mm2x2ab līdz McDonalds restorānam Skandu ielas un Kurzemes prospekts ielas
krustojumam. Pirms darbu uzsākšanas tika sagatavots darbu veikšanas projekts un veikta teritoriju padziļināta izpēte, ņemot vērā ļoti intensīvu inženiertīklu esību šajā teritorijā kas atspoguļota toppografiska uzmērījumā, taču atklājas ļoti daudz veco komunikāciju. Darbi sarežģījas ar lielo tiklu intensitāte, kur bija nepieciešams veikt atklāšanu, gan arī pastāvīgas tirdzniecības centra darbībai, kur bija nepieciešams nodrošināt gan drošu piekļuve cilvēkiem, gan autotransportam.