A-ES GROUP CONSTRUCTION – veic projektēšanu un Floridas kvartāla attīstību

Klients A-ES SIA
Vieta: Florīdas kvartāls, Garkalnes novads
Platība: ~12300 m2
Darbu norise:: 2020.-2023 gada

A-ES GROUP CONSTRUCTION –veic projektēšanu un Floridas kvartāla attīstību

Paredzēts izveidot modernu infrastruktūru, uzpildes staciju, vietu īslaicīgas transporta līdzekļu novietošanai, un rekreācijas laukumu Juglas upes krastā